Knowledge & Documents

September 14, 2019
ที่ผ่านมาเราคงคุ้นเคยกับคำว่า “ผู้ใช้รถใช้ถนน” ซึ่งหลายคนอาจนึกถึงกลุ่มผู้ใช้ยานพาหนะในการสัญจรแต่เพียงอย่างเดียว แต่แท้จริงแล้ว “คนเดินเท้า” หรือผู้ใช้ทางเท้าก็เป็นผู้ใช้ถนนอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับค... read more
September 06, 2019
 เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล: ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ ในวัยเด็ก ก่อนมีรถไฟฟ้าและระบบขนส่งสาธารณะแบบราง ฉันก็เหมือนเด็กกรุงเทพฯหลายคนที่อาศัยอยู่ในบ้านอยู่ชานเมือง ต้องพยายามตื่นแต่เช้าตรู่ก่อน 6 โมง ท... read more
September 05, 2019
โดย   อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้กัญรัตน์ โภไคยอนันต์โครงการก่อสร้างเกิดขึ้นมากมายในเมืองต่างๆ ไม่เพียงแค่ในประเทศไทยแต่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลก ประกอบกับในยุคที่กระแสภาวะโลกร้อนกลายเป็นหัวข้อหลักใ... read more
August 29, 2019
โดย ชยากรณ์ กำโชคกรุงเทพฯ ไม่สามารถมีพื้นที่สาธารณะใจกลางเมืองได้อีกแล้ว…....จริงเหรอ?  หากจินตนาการถึงพื้นที่ขนาดไม่ถึง 1 ตารางเมตร ภาพที่ปรากฎในความคิดอย่างหยาบๆ คือ พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุร... read more
August 26, 2019
โดย ธรกมล เรียงวงศ์ จากการเป็นเมืองท่าในยุคอาณานิคมสู่เมืองแห่งมรดกโลก ที่วัฒนธรรมที่ผสมผสานกับกาลเวลา ค่อยๆผลิบานอย่างปราณีตในดินแดนเมืองศิลปะที่นี่คือ จอร์จทาว รัฐปีนัง ประเทศมาเลเซียเมืองมรดกโ... read more
August 23, 2019
เรียบเรียงโดย ชยากรณ์ กำโชครถติดที่สุดมลพิษทางอากาศเลวร้ายที่สุดเมืองเสี่ยงจมน้ำที่สุดเมืองขยายออกไปในทางราบที่สุด ฯลฯ คือบางส่วนของ “ที่สุด” ปัญหาเมืองอันเรื้อรังของกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโ... read more
August 21, 2019
โดย กัญรัตน์ โภไคยอนันต์“การทำปุ๋ยและการแปรสภาพเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าจากร่างกายที่ไร้ลมหายใจ อาจกลายเป็นวิธีจัดการร่างหลังความตายที่นำมาใช้กับคนเมืองในอีกไม่ช้า”   คำกล่าวนี้อาจจะไม่ไกลเ... read more
August 14, 2019
ขยะ : เรื่องส่วนตัว ภาระส่วนรวมโดย พัทธนันท์ เสฏฐ์ธเนศ  เดินจากบ้านไปปากซอยเพื่อจะต่อรถมาทำงานทุกเช้า ฉันมักหิ้ว “ขยะถุงน้อยๆ” จากบ้านไปทิ้งที่ถังขยะ “สักถัง” อยู่เสมอ ที่ต้องบอกว่า “สักถัง”... read more
August 09, 2019
 เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล:ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ เมื่อสิ้นปี 2018 ที่ผ่านมาคุณเสาวนิธิ อยู่โพธิ์ ได้ทำการศึกษาส่วนตัวเพื่อไขข้อสังเกตของตนเรื่องซอยตันของกรุงเทพมหานคร เ... read more
August 06, 2019
 เรียบเรียงโดย ชยากรณ์ กำโชค เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก เมื่อลักเซมเบิร์กประกาศเป็นประเทศแรกในโลก ที่จะไม่เก็บค่าโดยสารระบบขนส่งมวลชน ทั้งบัส แทรมหรือรถราง และรถไฟ ตามนโยบายหาเสียงด้านสวัสดิการขอ... read more

Pages