แหล่งความรู้

16 มิถุนายน 2017
 Foresight หรือการมองภาพอนาคต เป็นกระบวนการคาดการณ์ภาพอนาคตร่วมกันของคนหลากหลายกลุ่ม ที่มีความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ที่แตกต่างกัน โดยร่วมพิจารณาความเป็นไปได้ถึงสิ่งที่จะเกิด และไม่เกิดขึ้นในอนาค... อ่านเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2017
 จะดีแค่ไหน ถ้าเราสามารถออกจากบ้านไปวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะได้เลย โดยไม่ต้องกังวลว่าหากขับรถไปแล้วจะไม่มีที่จอด นอกจากคนที่มีบ้านตั้งอยู่โดยรอบสวนหรือคนที่อยู่ในบ้านจัดสรรชานเมืองที่มีสวนสาธ... อ่านเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2017
 [[{"fid":"1156","view_mode":"default","fields":{"format":"default","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false},"type":"media","field_delt... อ่านเพิ่มเติม
16 มิถุนายน 2017
 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบราง เป็นการลงทุนสำคัญของภาครัฐในมหานครต่างๆ ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการสัญจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเป็นมาตรการ... อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2017
  หากพูดถึงชุมชนกุฎีจีน หลายคนอาจเคยมาเยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ที่เก่าแก่เกินสองร้อยปีริมน้ำเจ้าพระยา แต่กี่คนกันที่เคยหันไปมองตรอกซอกซอยรอบๆ โบสถ์ หรือสละเวลาสักเล็กน้อย เดินลัดเลาะเข้า... อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2017
ราวปีพ.ศ. 2112 หลังการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา หมู่บ้านเล็กๆ ได้ผุดขึ้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เริ่มจากการที่พ่อค้าชาวจีนมาหยุดตรวจสภาพเรือและสินค้า ก่อนจะเดินทางต่อไปกรุงศรีอยุธยาไ... อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2017
ในเดือนเมษายนนี้ UddC ได้มีโอกาสต้อนรับ Victor Hazan นักศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์และผังเมืองจาก École nationale des travaux publics de l'État เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเข้าฝึกงานกับศูนย์ฯเป็นเวลา 5... อ่านเพิ่มเติม
11 เมษายน 2017
 พูดถึงสงกรานต์ ฉันคิดถึงเสียงแหลมๆ จากเพลงวันสงกรานต์ของคณะสุนทราภรณ์ที่เปิดตามห้างร้านต่างๆ จนคุ้นหูทุกปี เป็นการบอกทุกคนให้รู้ว่าเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้เริ่มขึ้นแล้ว เป็นเสียงที่ร้องเรียกให้ปร... อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2017
กรุงเทพฯ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้เป็นอย่างไร และกรุงเทพฯ ในอนาคตจะมีหน้าตาแบบไหน รวมไปถึงที่ผ่านมาเรามีแนวคิดการออกแบบเมืองเป็นอย่างไร หากจะสรุปจากสภาพปัจจุบันจนเดาเอาเองว่าไม่เคยถูกออกแบบก็คงจะใจร้... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2017
          หลายเมืองทั่วโลกได้นำเอาแนวคิด Smart City มาใช้ในการพัฒนาเมืองโดยอาศัยการเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานของเมืองเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยอาศัย Big... อ่านเพิ่มเติม

หน้า