แหล่งความรู้

17 มีนาคม 2017
หลายคนคงคุ้นเคยกับพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ อย่างพื้นที่สวนลุมพินีซึ่งมีขนาด 360 ไร่ หรือ พื้นที่สนามหลวงใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ เเต่อาจจะมีไม่กี่คนที่รู้จักพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างพื้นที่มักกะสัน... อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2017
           เป็นอีกครั้งที่ปารีสจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นมหานครปารีสอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรป จึงนำมาสู่ “... อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2017
คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุโรปเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางหลายๆคน หรือยิ่งไปกว่านั้นคือความฝันที่จะใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านสภาพอากาศ ธรรมชาติ ผู้คน ตึกรามบ้านช่องที่ดูสวยงามไปซะหมดเห... อ่านเพิ่มเติม
24 กุมภาพันธ์ 2017
ในช่วงตอนต้นของคริสต์ทศวรรษที่ 1990 แนวคิดของการฟื้นฟูเมือง (Urban Regeneration) ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการวางแผนพัฒนาเมือง และได้ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มีต่อพื้นที่ และปรับเปลี่ยนรูปแบบการด... อ่านเพิ่มเติม
10 เมษายน 2013
      เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือหัวใจของการจัดการ ชุมชน กระบวนการมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความต้องการ เพื่อเจรจาหาข้... อ่านเพิ่มเติม

หน้า