แหล่งความรู้

05 กรกฎาคม 2019
[[{"fid":"2108","view_mode":"image_full_content_width","fields":{"format":"image_full_content_width","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false... อ่านเพิ่มเติม
02 กรกฎาคม 2019
ภาพประกอบบทความ โดย ธนัท หาญสุวรรณ [[{"fid":"2088","view_mode":"image_full_content_width","fields":{"format":"image_full_content_width","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_fil... อ่านเพิ่มเติม
30 มิถุนายน 2019
 เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล:ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ฉันเติบโตมากับการมีคุณแม่เป็นแบบอย่างของความขยันในการทำงาน แม่มักจะทำงานหนักอยู่หน้าคอมพิวเตอร์จนดึกดื่น เขาชอบนอนตี 2-3 เป็น... อ่านเพิ่มเติม
26 มิถุนายน 2019
ภาพประกอบบทความจากผลงานของ ปาลิตา จันทร์ทวีทรัพย์ รถเข็นอยู่บนทางเท้า-คนเดินบนถนนคนเดินบนถนน-รถเข็นอยู่บนทางเท้าทั้งคนและรถเข็นอยู่บนทางเท้า เหล่านี้ล้วนคือรูปแบบการจัดระเบียบทางเท้าที่ผ่านม... อ่านเพิ่มเติม
24 มิถุนายน 2019
24 มิถุนายน เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญของประวัติศาสตร์ไทย เมื่อคณะราษฎรทำการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ไปเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุ... อ่านเพิ่มเติม
22 มิถุนายน 2019
โดย ผศ.ดร. นิรมล เสรีสกุลแม่น้ำเซนน์คือแม่น้ำสายสำคัญของฝรั่งเศสและปารีส ความยาวรวม 777 กิโลเมตร แต่ความยาวช่วงที่ไหลผ่านปารีสมีเพียงแค่ 13 กิโลเมตร - พอๆกับความยาวของเเม่น้ำเจ้าพระยาที่ไหลผ่านเขตเมือ... อ่านเพิ่มเติม
21 มิถุนายน 2019
 เรื่อง/วิเคราะห์ข้อมูล:ว่าน ฉันทวิลาสวงศ์ และ อดิศักดิ์ กันทะเมืองลี้ หากเราลองนั่งทบทวนดู คุณคิดว่าคุณใช้เวลา 24 ชั่วโมงใน 1 วันไปกับอะไรบ้าง? แล้วถ้าคุณต้องเรียงลำดับการใช้เวลาระหว่างการน... อ่านเพิ่มเติม
19 มิถุนายน 2019
ภาพประกอบโดย พิมพ์วิภา ตราชูวณิช เมืองหลวงอย่างกรุงเทพฯ กับภาพของความหนาแน่นนั้นเป็นเรื่องที่เราต่างชินเหมือนกับของคู่กัน แต่ในบางมุมของเมืองเดียวกันนี้ก็มีพื้นที่ทิ้งร้างว่างเปล่าไร้การใช้งานอยู... อ่านเพิ่มเติม
12 มิถุนายน 2019
บทความและภาพถ่ายโดย Isadora Avveduto   [[{"fid":"1992","view_mode":"image_full_content_width","fields":{"format":"image_full_content_width","field_file_image_alt_text[und][0][value]":fa... อ่านเพิ่มเติม
08 มิถุนายน 2019
โดย กัญรัตน์ โภไคยอนันต์ “ใครสักกี่คนจะรู้ว่าปอดของดาวเคราะห์โลกที่มอบออกซิเจนให้กับพวกเรามากที่สุดนั้นมาจากมหาสมุทร นอกเหนือจากการเป็นแหล่งอาหาร ยาและต้นกำเนิดทางชีวภาพแล้ว “ พวกเราทุกคนดำเ... อ่านเพิ่มเติม

หน้า