แหล่งความรู้

16 มิถุนายน 2017
 การพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่ ได้แก่ ระบบราง เป็นการลงทุนสำคัญของภาครัฐในมหานครต่างๆ ที่ใช้ในการอำนวยความสะดวกในการสัญจร แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และเป็นมาตรการ... อ่านเพิ่มเติม
14 มิถุนายน 2017
  หากพูดถึงชุมชนกุฎีจีน หลายคนอาจเคยมาเยี่ยมชมโบสถ์ซางตาครู้ส โบสถ์ที่เก่าแก่เกินสองร้อยปีริมน้ำเจ้าพระยา แต่กี่คนกันที่เคยหันไปมองตรอกซอกซอยรอบๆ โบสถ์ หรือสละเวลาสักเล็กน้อย เดินลัดเลาะเข้า... อ่านเพิ่มเติม
25 เมษายน 2017
ราวปีพ.ศ. 2112 หลังการเสียกรุงครั้งที่หนึ่งของกรุงศรีอยุธยา หมู่บ้านเล็กๆ ได้ผุดขึ้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา ฝั่งธนบุรี เริ่มจากการที่พ่อค้าชาวจีนมาหยุดตรวจสภาพเรือและสินค้า ก่อนจะเดินทางต่อไปกรุงศรีอยุธยาไ... อ่านเพิ่มเติม
19 เมษายน 2017
ในเดือนเมษายนนี้ UddC ได้มีโอกาสต้อนรับ Victor Hazan นักศึกษาปริญญาโทด้านวิศวกรรมศาสตร์และผังเมืองจาก École nationale des travaux publics de l'État เมืองลียงประเทศฝรั่งเศสเข้าฝึกงานกับศูนย์ฯเป็นเวลา 5... อ่านเพิ่มเติม
11 เมษายน 2017
 พูดถึงสงกรานต์ ฉันคิดถึงเสียงแหลมๆ จากเพลงวันสงกรานต์ของคณะสุนทราภรณ์ที่เปิดตามห้างร้านต่างๆ จนคุ้นหูทุกปี เป็นการบอกทุกคนให้รู้ว่าเวลาแห่งการเฉลิมฉลองได้เริ่มขึ้นแล้ว เป็นเสียงที่ร้องเรียกให้ปร... อ่านเพิ่มเติม
31 มีนาคม 2017
กรุงเทพฯ ที่เราใช้ชีวิตอยู่ในวันนี้เป็นอย่างไร และกรุงเทพฯ ในอนาคตจะมีหน้าตาแบบไหน รวมไปถึงที่ผ่านมาเรามีแนวคิดการออกแบบเมืองเป็นอย่างไร หากจะสรุปจากสภาพปัจจุบันจนเดาเอาเองว่าไม่เคยถูกออกแบบก็คงจะใจร้... อ่านเพิ่มเติม
24 มีนาคม 2017
          หลายเมืองทั่วโลกได้นำเอาแนวคิด Smart City มาใช้ในการพัฒนาเมืองโดยอาศัยการเก็บรวมรวมข้อมูลพื้นฐานของเมืองเพื่อการวิเคราะห์และประมวลผลโดยอาศัย Big... อ่านเพิ่มเติม
17 มีนาคม 2017
หลายคนคงคุ้นเคยกับพื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ อย่างพื้นที่สวนลุมพินีซึ่งมีขนาด 360 ไร่ หรือ พื้นที่สนามหลวงใจกลางเกาะรัตนโกสินทร์ เเต่อาจจะมีไม่กี่คนที่รู้จักพื้นที่ขนาดใหญ่อย่างพื้นที่มักกะสัน... อ่านเพิ่มเติม
10 มีนาคม 2017
           เป็นอีกครั้งที่ปารีสจะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นมหานครปารีสอย่างแท้จริง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเมืองและรองรับการเป็นเขตเศรษฐกิจที่สำคัญของยุโรป จึงนำมาสู่ “... อ่านเพิ่มเติม
28 กุมภาพันธ์ 2017
คงปฏิเสธไม่ได้ว่ายุโรปเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับนักเดินทางหลายๆคน หรือยิ่งไปกว่านั้นคือความฝันที่จะใช้ชีวิตภายหลังเกษียณ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลด้านสภาพอากาศ ธรรมชาติ ผู้คน ตึกรามบ้านช่องที่ดูสวยงามไปซะหมดเห... อ่านเพิ่มเติม

หน้า