ข่าวสาร

10 เมษายน 2017

ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน คลองสาน ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น "New Platform" ในการขับเคลื่อนการอน... อ่านเพิ่มเติม

13 กรกฎาคม 2016

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จัดให้มีงานนำเสนอสาธา... อ่านเพิ่มเติม

19 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที... อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2016
ได้ใช้แน่กลางปีหน้า ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี อีกหนึ่งการต่อยอด โครงการกรุงเทพฯ 250 ในช่วงเย็นของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คุณภัทรรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เก... อ่านเพิ่มเติม

หน้า