การประชุมนานาชาติ Urban Governance in the Network Society: France, Thailand and Japan ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมจัดการประชุมนานาชาติ ในประเด็น Urban Governance in the Network Society: France, Thailand and Japan ระหว่าง วันที่ 19-20 มกราคม 2560 ณ เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ร่วมกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานด้านผังเมืองในประเทศฝรั่งเศส ญี่ปุ่น และไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองที่เกี่ยวข้องกับ ธรรมาภิบาลของเมือง และ สังคมเครือข่าย โดยนักวิชาการและนักปฏิบัติจากสาขาต่างๆ อาทิ urban politic, urban policy, urban spatial planning, urban big data and computing, urban advocacy

 

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ร่วมจัดโดย Collegium de Lyon l LabEx Intelligences des Mondes Urbains (LabEx IMU) l Université de Lyon l Métropole de Lyon l Ecole nationale des travaux publics de l'Etat (ENTPE) l Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR) l Chula Global Network (CGN) l Faculty of Architecture, Chulalongkorn University l Urban Design and Development Center (UDDC) l School of Urban Engineering, University of Tokyo l International Alliance for Sustainable Urbanization and Regeneration (IASUR) l Department of Architecture and Urban Design, Kyushu University.

 

 

นอกจากนี้ ทางทีมศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมืองได้มีโอกาสศึกษาดูงาน เยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานที่มีชื่อเสียงด้านออกแบบและพัฒนาเมืองจากฝรั่งเศส อาทิ SPL la Part-Dieu บรรษัทพัฒนาเมืองที่ Lyon city & Metropole de Lyon , L'AUC บริษัทออกแบบเมืองและสถาปัตยกรรมที่ก่อตั้งโดยคุณ François Decoster เเละหุ้นส่วน ในปี 1996 ชนะประกวดแบบ la Part-Dieu ของ Lyon, IAU Institut d'Aménagement et d'urbanisme d'île-de-france หรือ สถาบันการจัดการและการผังเมืองแห่งภูมิภาคอิลเดอฟรองส์ , APUR Atelier Parisien d'Urbanisme หรือ Paris Planning Agency , Pavillon de l'Arsenal หรือ the Paris Center for architecture and urbanism เป็นศูนย์กลางนิทรรศการว่าด้วยสถาปัตยกรรมและเมืองของปารีส

 

โดยท่านสามารถรับชมวีดีโอย้อนหลังตามรายการด้านล่างนี้ได้ และสามารถติดตามความเคลื่อนไหว ได้ที่ เพจ www.facebook.com/uddcbangkok

 

ช่วงเปิดงาน: https://www.youtube.com/watch?v=q5Sem3u3mTY

Session 1: Policies & Institution

- “Which democratic local institutions for whom in the scattered city?” by Eric CHARMES, Directior of EVS RIVES (Interdisciplinary Research on City Space and Society), UMR EVS, ENTPE

Link: https://www.youtube.com/watch?v=LXZbPsUAFcw

- "Process of Lifestyle-based Regional Revitalisation in Japan" by Tetsuo KIDOKORO, Department of Urban Engineering, University of Tokyo, Japan

Link: https://www.youtube.com/watch?v=tCHA8lx8gIw

- "The Role of Urban Poor Networks and Urban Development in Bangkok" by Pitch PONGSAWAT, Faculty of Political Sciences, Chulalongkorn University, Thailand

Link: https://www.youtube.com/watch?v=mjqtE0m8XWA

- “Urban regeneration: between property development and public policy” by Roelof Verhage, Director, Institute of Urbanism of Lyon, France

Link: https://www.youtube.com/watch?v=TPk9LoCbA3A

 

Session 2: Processes & Tools

- "New challenges to classical territory representions brought about by urban networks and systems" by Emmanuel THIMONIER-ROUZET, L’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine lyonnaise

Link: https://www.youtube.com/watch?v=476r7uONL_M

- "About the new stakes and new ways of thinking public space" by Olivier RICHARD, Geographer- Urban planner, Atelier Parisien d'Urbanisme (APUR), Paris, France

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aDyeCBdUqbo

- "Private-managed" Public spaces in Japan" by Takefumi KUROSE, Associate professor, the Department of Architecture and Urban Design, Kyushu University, Kyushu, Japan

Link: https://www.youtube.com/watch?v=KqN7jOGMn-g

- "Smart city: Grabbing the opportunities of new innonation, business and governance models " by Emilie GERBAUD, Lyon Metropole Smart City Project Leader

Link: https://www.youtube.com/watch?v=pko3bul4y54

- "New optimisation tools for smart and sustainable cities" by Christine SOLNON, Deputy president of the TUBA (Le Tube a experimentations urbaines), LabEx IMU, Lyon, France

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ihLVpDpKaNc

- "Empowering Participation: Understanding Urban Democracy through Urban Big Dates" by Kanis SAENGCHOTE Lecturer, the Department of Banking and Finance, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand

Link: https://www.youtube.com/watch?v=jvobaAgW9Z8

- “Capability Development Process of Motorcycle Taxi Rider in Bangkok as Community Reporters by Using Smartphone and Online Portals” by Nattapong PUNNOI Lecturer, the Department of urban & regional planning, Chulalongkorn University and deputy director, UDDC, Thailand

Link: https://www.youtube.com/watch?v=PHo-nXMHav4

Session 3: Urban regeneration projects

- “Lyon Part-Dieu, Contemporary Metropolitan Hub” by Francois DECOSTER Architect & urbanist, I'AUC, Paris, France

Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZhQztnHxdCc

- “The Implementation of Municipal Low-Carbon City Strategy though Community Development in Existing Urban Area: The Case of Nagoya City and Nishiki 2 Low-Carbon Model District” by Akito MURAYAMA Associate professor, the Department of Urban Engineering, The University of Tokyo, Japan

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rVU5WEknqsA

- “The Role of temples in urban regeneration in Thailand” by Pornsan VICHIENPRADIT Lecturer, the Department of urban & regional planning, Chulalongkorn University and deputy director, UDDC, Thailand

Link: https://www.youtube.com/watch?v=8eazZFdCQqA

- “Metropolisation, urban democracy and disputes” by Guillaume FABUREL Professor, Universite de Lyon 2, UMR Triangle, LabEx IMU, Lyon, France

 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=6KE0h2TeVVY