รับสมัครด่วน “ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน”

ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน คลองสาน ได้รับการก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็น "New Platform" ในการขับเคลื่อนการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านอย่างมีส่วนร่วม จะทำหน้าที่เป็นประตูสู่ย่านในการให้ข้อมูลแก่ชุมชน นักท่องเที่ยว และจัดแสดงสิ่งที่น่าภาคภูมิใจของย่าน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ที่ภาคีพัฒนาใช้พบปะแลกเปลี่ยน เพื่อสั่งสมข้อมูลความรู้และทุนทางสังคม ให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูส่งผลลัพธ์เป็นรูปธรรม

 

ศูนย์ข้อมูลฯ กำลังมองหาคนรุ่นใหม่ ไฟแรง มีความคิดสร้างสรรค์ โดยไม่จำกัดว่าจะเป็นคนใน/หรือนอกชุมชน เพื่อมารับตำแหน่ง “ผู้จัดการศูนย์ข้อมูลฯ” เพื่อทำหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. ประสานงานระหว่างภาคีพัฒนาจากภาครัฐ เอกชนผู้สนับสนุน ชุมชน เเละภาคประชาสังคม
2. วางนโยบาย จัดทำแผนปฎิบัติการ เเละดำเนินการกิจกรรม
3. รับผิดชอบการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลฯ ในทุกๆ ด้าน
4. เป็นตัวเเทนขององค์กรในการเข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงการให้ข่าวสารกับชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชนทั่วไป เเละสื่อมวลชน
5. มีเเนวคิด เเละชื่นชอบที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพของชุมชน

 

คุณสมบัติ

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 
- ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป 
- หากมีทักษะหรือประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชุมชน เเละการบริหารจัดการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำหน้าที่ด้วยระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี

 

เงินเดือน

- 25,000-30,000 บาท / เดือน

 

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานทาง อีเมล Info@uddc.net
ตั้งเเต่วันนี้ถึง 15 พฤษภาคม 2560 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ 02-252 2925

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ goo.gl/DIkUCK