ร่วมแสดงความยินดีกับชาวย่านในงาน “ชวนชาวย่าน เตรียมการ ขึ้นบ้านใหม่”

          ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับภาคีพัฒนา จัดงานชวนชาวย่าน เตรียมการ ขึ้นบ้านใหม่เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องแสดงแกลลอรี่ The Jam Factory โดยมีผู้นำสามศาสนาแห่งย่านกะดีจีน-คลองสานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ในฐานะตัวแทนของชาวย่าน

          ภายในงานคณะทำงานนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง นำเสนอความก้าวหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสาน และมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ย่าน และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับย่านไปสู่คนทั้งในและนอกพื้นที่ ไปอย่างมีระบบมากขึ้น โดยศูนย์ชุมชนฯ นี้จะตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ของย่านที่มีระบบการคมนาคมที่สะดวก เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างทั้งสองย่าน อีกทั้งยังอยู่ใกล้ภูมิสัญลักษณ์ (Landmark) ที่สำคัญของกรุงเทพฯ อย่างแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพุทธฯ

          และทั้งนี้ เพื่อต่อยอดแนวคิด “การมีส่วนร่วม” ที่เป็นส่วนสำคัญ งานในครั้งนี้จึงเชิญชวนชาวย่านฯ ได้ร่วมค้นหาผู้จัดการศูนย์ชุมชนฯ คนแรก ด้วยการเปิดตัวผู้สมัคร 6 คนสุดท้าย ก่อนที่จะมีการคัดเลือกขึ้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560 และยังเปิดให้ผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมโหวตชื่อใหม่ให้แก่ศูนย์ชุมชนฯ แห่งนี้

          นอกจากนี้ภายในงานยังมีนิทรรศการที่บอกเล่าถึงที่มา ความสำคัญ รายละเอียดของศูนย์ชุมชนฯ และมูลนิธิประชาคมย่านฯ และจัดแสดงหุ่นจำลองแสดงรายละเอียดของศูนย์ข้อมูลฯ ที่กำลังจะเกิดขึ้น โดยงานนี้ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ในการอำนวยความสะดวกเรื่องสถานที่ และชาวย่านกะดีจีน-คลองสานในการร่วมกันนำอาหารที่เป็นของดีประจำย่านให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้รับประทาน 

แนวคิดในการก่อตั้ง ศูนย์ชุมชนฯ และมูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน เกิดจากการที่ย่านกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเป็นย่านที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพ-ธนบุรี ทั้งยังเป็นย่านที่มีความลึกซึ้งและแข็งแกร่งทั้งในด้านประวัติศาสตร์และชุมชน โดยราวสิบปีให้หลังมานี้ คนจากทั้งในและนอกกะดีจีน-คลองสาน ได้ร่วมกันสรรค์สร้างกิจกรรมต่างๆ มากมายเพื่อฟื้นฟูย่านเก่าแห่งนี้ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แต่เมื่อได้ทำงานมา


ระยะเวลาหนึ่งก็ตระหนักได้ว่า การฟื้นฟูย่านฯ ที่เราร่วมกันลงแรงมากว่า 5 ปีจำนวนกว่า 50 กิจกรรมนั้น
ชนเพดานเสียแล้ว การจัดกิจกรรมชั่วครั้งชั่วคราวในย่าน (event) นั้นมีข้อจำกัด ส่วนใหญ่ไม่มีความถาวร ไม่ได้นำไปสู่การพัฒนาที่จับต้องได้ แม้ว่าชาวย่านฯ และภาคีภายนอกจะให้ความร่วมมือเพิ่มขึ้นเป็นลำดับก็ตาม ประชาคมกะดีจีน-คลองสาน ซึ่งเกิดขึ้นผ่านการรวมตัวของชาวย่านกะดีจีน-คลองสาน จึงเสนอให้มีการจัดตั้ง ศูนย์ชุมชนย่านกะดีจีน-คลองสานหรือ KK-Center (Kadeejeen-Khlongsan Neighborhood Center) ขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ทางสังคมของชาวย่านและเป็น “ประตูสู่ย่าน” สำหรับผู้มาเยือน

โดยศูนย์ชุมชนฯ นี้เป็นความร่วมมือระหว่าง ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง ร่วมกับภาคีพัฒนา ได้แก่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, ครอบครัวจงรุ่งเรือง, บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด, องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น, ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี, มูลนิธิเล็กประไพ-วิริยะพันธุ์ และประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน (บ้าน-วัด-โรงเรียน)

อนึ่ง โครงการฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 ด้วยความร่วมมือของ ประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูมรดกวัฒนธรรมของย่าน อันได้แก่ สมาคมสถาปนิกสยามฯ, มูลนิธิร็อคกีเฟลเลอ (Rockefeller Foundation), คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ