เปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์ Public Relations & Project Coordinator 1 ตำแหน่ง

เปิดรับสมัครนักประชาสัมพันธ์ 

Public Relations & Project Coordinator

จำนวน 1 ตำแหน่ง

 

Job description

·       • วางแผน และออกแบบกลยุทธ์ทางการสื่อสารขององค์กรผ่านช่องทางต่างๆ ขององค์กร

·       • เขียน และเรียบเรียงเนื้อหาสำหรับประชาสัมพันธ์องค์กร

·       • ประยุกต์ใช้ SEO (search engine optimization) สำหรับการสื่อสาร

·       • จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ขององค์กร เช่น newsletter, Booklet

·       • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

Qualification

·       • ป.ตรี หรือ ป.โท สาขาการประชาสัมพันธ์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

·       • ประสบการณ์ 0-2 ปี

·       • มีความรู้เกี่ยวกับ SEO (search engine optimization) และ Social Advertising

·       • มีความสนใจในประเด็นการฟื้นฟูเมือง

·       • มีความสามารถในการเขียน และการสื่อความ

·       • หากมีทักษะการออกแบบ หรือสามารถใช้โปรแกรมการออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       • ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมเกี่ยวกับการออกแบบ หรือสิ่งพิมพ์ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

·       • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

 

 

Workplace:

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)

ชั้น 17 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์์

 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่อีเมล Info@uddc.net

ตั้งแต่วันนี้ถึง 9 กรกฎาคม 2560

 

 

ดาวโหลดใบสมัคร

PDF icon