ได้ใช้แน่กลางปีหน้า ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี อีกหนึ่งการต่อยอด โครงการกรุงเทพฯ 250

ได้ใช้แน่กลางปีหน้า ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี อีกหนึ่งการต่อยอด โครงการกรุงเทพฯ 250

ในช่วงเย็นของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คุณภัทรรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดตัว “ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน” และ “มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน” ณ ลานริมน้ำสำนักเทศกิจ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้นำสามศาสนาแห่งย่านกะดีจีน-คลองสานกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ในฐานะตัวแทนของชาวย่าน

โดยภายในงานมีการนำเสนอที่มาและความสำคัญของศูนย์ข้อมูลฯ ที่จะทำหน้าที่เป็น “ประตูสู่ย่าน” เสมือนเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับนักท่องเที่ยวในการให้ข้อมูลชุมชน อีกทั้งยังเป็นพื้นที่มีการจัดแสดงของดีประจำย่านที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของย่าน อาทิ อาหาร สินค้าที่ทำขึ้นภายในชุมชน และเปิดให้กลุ่มคนในชุมชนสามารถพบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนกันได้อีกด้วย โดยศูนย์ข้อมูลฯ มีกำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 อันเป็นวาระสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ “250 ปีกรุงธนบุรีฯ” โดยจะมี “มูลนิธิประชาคมย่านกะดีจีน-คลองสาน” ที่ออกแบบให้มีโครงสร้างเชื่อมโยงกับ บ.ว.ร.ของย่าน เพื่อให้การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสานมีความเข้มแข็ง และยั่งยืนในอนาคต เป็นกลไกในการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล

แนวคิดสำคัญของการดำเนินโครงการศูนย์ข้อมูลชุมชนกะดีจีน –คลองสาน คือ “หุ้นส่วนพัฒนาแบบ PPCP” (public-private-community partnership) เริ่มตั้งแต่การออกแบบวางผังที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่ได้รับการสนับสนุนจาก“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” และ “ครอบครัวจงรุ่งเรือง” เจ้าของ “อู่เรือธนบุรี” ที่มีชื่อเสียงในอดีต ตลอดจนกระบวนการร่วมหารือกับกลุ่ม บ.ว.ร. (บ้าน วัด โรงเรียน ราชการ) ของย่าน ถึงการออกแบบและแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลฯที่ยั่งยืนในอนาคต รวมทั้งการระดมทุนแบบ “ผ้าป่า” เพื่อดำเนินการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลฯ จากภาคเอกชนที่มีศักยภาพและเห็นความสำคัญกับการอนุรักษ์ ได้แก่ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด, บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด และ องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE โดย MQDC บริษัท แมกโนเลีย ดีเวลลอปเม้นต์คอร์ปปเรชั่น

นับเป็นอีกหนึ่งผลลัพธ์สำคัญจากการส่งเสริมย่านกะดีจีน-คลองสาน ในการเป็นพื้นที่นำร่องในการฟื้นฟูย่านของโครงการ “กรุงเทพฯ250” โดยสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง