UddC เปิดรับสมัคร พนักงานธุรการ / เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

พนักงานธุรการ / เลขานุการ 1 ตำแหน่ง

Job Descriptions and Responsibilities:

ติดต่อประสานงาน และดูแลงานด้านเอกสารธุรการของศูนย์ฯ

ดูแลและจัดส่งเอกสารประสานงานภายนอกศูนย์ฯ

ดูแลและประสานงานด้านสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ของศูนย์ฯ

 

Qualifications:

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี

มีทักษะในการประสานงาน และทำงานเป็นทีมได้

มีทักษะในการพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

ประสบการณ์ 0-2 ปี

หากมีความสนใจ ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาและฟื้นฟูเมืองจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 

Workplace:
ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC)
ชั้น 17 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานที่อีเมล Info@uddc.net
ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 มกราคม 2560

ดาวโหลดใบสมัคร
PDF icon uddc_job_application_form.pdf