ข่าวสาร

13 กรกฎาคม 2016

ในวันที่ 23 มิถุนายน 2559 สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร ร่วมกับศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) จัดให้มีงานนำเสนอสาธา... อ่านเพิ่มเติม

19 กุมภาพันธ์ 2016
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานการนำเสนอผลงานโครงการเมืองเดินได้-เมืองเดินดี ระยะที... อ่านเพิ่มเติม
19 กุมภาพันธ์ 2016
ได้ใช้แน่กลางปีหน้า ศูนย์ข้อมูลย่านกะดีจีน-คลองสาน ฉลอง 250 ปีกรุงธนบุรี อีกหนึ่งการต่อยอด โครงการกรุงเทพฯ 250 ในช่วงเย็นของวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 คุณภัทรรุตม์ ทรรทรานนท์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้เก... อ่านเพิ่มเติม
17 พฤศจิกายน 2015
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถกเถียงและหาคำตอบในการอภิปรายสาธารณะ Grand Bangkok – Grand Paris : Inclusive Cities ผ่านโครงการฟื้นฟูเมือง “กรุงเทพฯ250” และ “กร็อง ปารี” (le Grand Paris Plan) ในวันพฤหัสบดีที่ 2... อ่านเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2015
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่อง เ... อ่านเพิ่มเติม

หน้า