ข่าวสาร

17 พฤศจิกายน 2015
ขอเชิญทุกท่านร่วมกันถกเถียงและหาคำตอบในการอภิปรายสาธารณะ Grand Bangkok – Grand Paris : Inclusive Cities ผ่านโครงการฟื้นฟูเมือง “กรุงเทพฯ250” และ “กร็อง ปารี” (le Grand Paris Plan) ในวันพฤหัสบดีที่ 2... อ่านเพิ่มเติม
29 มิถุนายน 2015
ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานประชาพิจารณ์โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านกะดีจีน-คลองสาน โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองนำร่อง เ... อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2015
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 250” โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมืองของกรุง... อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับภาคีพัฒนาสำคัญ อาทิ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / บริษัท ฉมา จำกัด โดยก... อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” (GoodWalk)... อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2015

         

หน้า