ข่าวสาร

26 พฤษภาคม 2015
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับ สำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “กรุงเทพฯ 250” โดยโครงการดังกล่าวเป็นโครงการจัดทำผังแม่บทการฟื้นฟูเมืองของกรุง... อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ร่วมกับภาคีพัฒนาสำคัญ อาทิ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง จุฬาฯ / คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร / บริษัท ฉมา จำกัด โดยก... อ่านเพิ่มเติม
26 พฤษภาคม 2015
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง (UddC) ด้วยการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้จัดงานเปิดตัวโครงการ “เมืองเดินได้-เมืองเดินดี” (GoodWalk)... อ่านเพิ่มเติม
11 พฤษภาคม 2015

         

24 เมษายน 2013
มาร่วมพูดคุยและค้นหาคำตอบว่า เมืองสุขภาวะคืออะไร? เราจะสามารถนำแนวคิดเมืองสุขภาวะมาแปรสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้อย่างไร? โดยมองผ่านกรณีศึกษาของ ศูนย์ออกแบบเมืองคะชิวะ (Urban Design Center K... อ่านเพิ่มเติม
24 เมษายน 2013
ภาคีพัฒนาเชิญท่านเที่ยวงาน ศิลป์สามท่า : ศิลป์ออกเสียง สำเนียงนานาชน (คนฝั่งขะนี้) ตอนที่ 5 "เช้ายันสาย-บ่ายยันค่ำ ที่กะดีจีน-คลองสาน" 23-24 กุมภาพันธ์ 56 (เทศกาลง่วนเสี้ยว – ส่งท้ายตรุษจีน) ณ ย่านกะ... อ่านเพิ่มเติม

หน้า